اهمیت رابطه کیفی در میزان رضایت و شادمانی انسان

0

💡طولانی ترین مطالعه و تحقیقی که راجع به میزان #رضایتمندی افراد از زندگیشان و درجه #شادمانی آنها در زندگی انجام شده ، مطالعه ای #آینده_نگر بوده که در دانشگاه هاروارد از75 سال پیش شروع و هنوز هم ادامه دارد.

📖نتایح این مطالعه تاکنون در سه کتاب منتشر شده ، آخرین کتابی که حاوی نتایج این مطالعه است .در سال 2012 منتشر شده ، بعضی نتایج این کتاب در مورد عوامل مرتبط با #شادمانی در افراد که در این کتاب انتشار یافته جالب و خواندنی است:

مطالب مرتبط

عاشق شدن

دلبستگی

1️⃣اینکه افراد مورد مطالعه به چه میزان از #ثروت و #قدرت در این مدت دست پیدا کرده اند با میزان احساس شادی و رضایتشان از زندگی ارتباط بسیار کمی داشت.
.
2️⃣اگر چه که سلامت جسمانی و موفقیتهای شغلی با میزان رضایتمندی افراد مورد مطالعه وابستگی داشت ، ولی بیشترین رابطه بین احساس شادمانی و و میزان برخورداری از #ارتباطاتاجتماعیسالم و توأم با #صمیمیت برای فرد بود.

3️⃣ اگر چه که داشتن روابط اجتماعی بیشترین ارتباط را با میزان شادمانی و رضایتمندی افراد از زندگیشان داشت ولی تنها #ارتباطات اجتماعی #کیفی یعنی روابط و دوستایی که #پایدار و #مداوم بوده و در طرفین رابطه ایجاد احساس صمیمیت و تعلق می کردند با رضایتمندی افراد مرتبط بودند.

4️⃣ جالب است که این گونه روابط اجتماعی کیفی خود یک عامل محافظت کننده قوی در برابر #پیرمغزی و #انحلالذهنی در سنین بالاتر بود.

5/5 - (1 امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.