جایگاه احساس تعلق و حمایت اجتماعی در زندگی رضایتمند و شاد

0

✨در زندگی مدرن امروز ما که همه برای دستیابی به زندگی #شادتر و #رضایتمندانه تلاش میکنند.

🔹 معمولا بر اساس باور عمومی چنین استنباط میشود که چنانچه از امکانات رفاهی بیشتری در زندگی برخوردار باشیم احساس شادی #فزونتری نیز خواهیم داشت

🔸سیستمهای تبلیغاتی دنیای مدرن نیز در جهت #سود آوری بیشتر از فروش بیشتر کالاهای مختلف به این مرتب باور دامن میزنند.

مطالب مرتبط

عاشق شدن

دلبستگی

💫ولی نتیجه بعضی تحقیقات علمی نشان میدهد که میزان #رضایتمندی افراد و احساس #شادمانی #فقط با برخورداری از یک امکانات #رفاهی کمترین رابطه را دارد واز آن به بعد تاثیر بیشتری در احساس شاد بودن افراد در زندگیشان ندارد

و

❇️ تنها فاکتور ثابت شده مهم داشتن #شبکه اجتماعی قوی که به فرد #احساس تعلق و #حمایت شدن میدهد به میزان زیادی با میزان احساس شادی افراد از زندگیشان مرتبط می باشد .

✨متاسفانه در زندگی مدرن علیرغم بیشتر شدن امکانات رفاهی به دلیل اینکه انسانها را از حالت اجتماعی که به لحاظ ساختار #ژنتیک برای زندگی اجتماعی ساخته شده است خارج کرده و به سمت انسانهایی #منفرد و مملو از #احساس تنهایی با وجود زندگی در اجتماعاتی که به شدت توسعه پیدا کرده و بزرگ شده اند برده است. پر واضح است که این سبک زندگی با ایجاد احساس شادمانی منافات دارد.

5/5 - (1 امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.